De toegevoegde waarde voor de school

Het FP levert inzicht in de problematiek rondom het kind, waardoor de leerkracht de ondersteuningsvraag beter kan verwoorden en gericht te werk kan gaan.

  • Minder onbegrepen probleemkinderen
  • Directe ondersteuning van leerkrachten
  • Ondersteunt HandelingsGericht Werken (HGW cyclus)
  • Input voor zorg advies teams
  • Ouderparticipatie