De toegevoegde waarde voor sociaal maatschappelijke teams

Met het FP wordt een goede vraaganalyse mogelijk. De jeugdteammedewerkers kunnen slagvaardig aan de gang. Er ontstaat een breed beeld van het functioneren van het kind dat eenvoudig kan worden afgestemd met ketenpartners en ouders.

  • Triage
  • Vroegindicatie
  • Ouderparticipatie
  • Effectmonitoring