Ervaring van een ouder en intern begeleider
  • “Je zet voor een kind de juiste handelingen in”
  • “Voor school werd de zorg thuis ineens helder en andersom”
  • “Je kunt nu echt bieden wat het kind nodig heeft”
  • “Je kiest de goede dingen”