Escalatie voorkomen

Door inzet van het FP weet je wat er aan de hand is en raak je in gesprek. Hierdoor kun je escalatie van de (gedrags-) problemen voorkomen. Dit geeft verbinding in plaats van isolatie.

  • Gezamenlijk inzicht in de problematiek
  • Aangrijpingspunten voor ondersteuning
  • Alle betrokkenen zijn in gesprek