FP voor groepsanalyse

Elke groep FP’s is in een groepsanalyse te gebruiken. Het geeft een helder beeld in percentages van de grootste gemene deler qua zorgen over de groep. Tevens kun je de groep nader analyseren door de demografische gegevens te analyseren, die meegenomen worden in de groepsrapportage.