Het FP in het onderwijs
  • Het maakt nóg helderder wat een kind nodig heeft
  • Grootste winst van het FP is dat je met de ouders in gesprek kunt blijven
  • Het FP draagt bij aan de deskundigheid van de leerkrachten, zij erkennen de waarde van het FP