Hoe verhoudt het FP zich tot aanbod en vraaggerichte hulp?

Het FunctioneringsProfiel is een ‘needs based assessment’. Het helpt te kijken wat het kind nodig heeft om het functioneren verder te helpen.