Monitoring en control

Het FP, met onder andere de ingebouwde groepsanalyse mogelijkheid, maakt het eenvoudig mogelijk om een kind, maar ook groepen te monitoren en te volgen. Het meten van interventies wordt zo mogelijk en bij verzamelde data is het sturen op zorg binnen handbereik.