Het FP bij thuiszitters

Het FP helpt bij het vinden van aangrijpingspunten voor het herstellen van de balans tussen kind, ouders en school. Het kan ook ingezet worden om thuiszitten te voorkomen.

  • In kleine stapjes terug naar school
  • Inzicht in de werkelijke problematiek
  • Communicatiemiddel tussen betrokkenen
  • Handelingsvaardig maken van docenten