Voorbeeld van het FP

Voor een kind gebruik je het FP:

  • aangrijpingspunten voor ondersteuning
  • meten voortgang kind
  • bij instroom; bij uitstroom
  • bij blijvend matig functioneren
  • bij vraag aan zorgteam
  • groepsanalyse: bijvoorbeeld klas, afdeling, school.