Vroegsignalering

Een vroegtijdige weergave van alle zorgen laat vaak een aankomend (gedrags)probleem zien, wat bij vroegtijdig ingrijpen minder snel zal ontwikkelen tot onacceptabel gedrag.