Hoe lang duurt het invullen?

Het invullen van het eerste FP bij een een kind met complexe problemen duurt soms een uur. Daarna duurt het aanzienlijk minder lang. Dat geldt ook voor een kind met een eenvoudiger profiel.

Je moet bedenken dat een goed ingevuld FP vele uren overleg bespaart, omdat je nu in één keer precies weet over welke zorgen ouders en school het hebben. De winst zit in het efficiënt en doelgericht aan de slag kunnen.

Voorbeeld van het FP

Voor een kind gebruik je het FP:

 • aangrijpingspunten voor ondersteuning
 • meten voortgang kind
 • bij instroom; bij uitstroom
 • bij blijvend matig functioneren
 • bij vraag aan zorgteam
 • groepsanalyse: bijvoorbeeld klas, afdeling, school.
Het nut van het FP

Het FP brengt inzicht in complexe situaties. Het analyseert de vraag naar ondersteuning en het helpt de ouder, leerkracht of zorgverlener deze hulpvraag correct te verwoorden. Het maakt het mogelijk om snel en accuraat beslissingen te nemen rondom ondersteuning. Dit geldt voor zowel individuele als een groep kinderen.

 • Handelingsvaardiger worden
 • Effect van je handelen beoordelen
 • Demedicaliseren
 • Ondersteuning vanuit behoeften
 • Doen wat nodig is, niet meer en niet minder
 • Groepsanalyse en groepsgerichte adviezen (op beleidsniveau)
Voor wie is het invullen van een FP?

Het FP kan door iedereen ingevuld worden die zorgen heeft om het kind. Denk aan ouders (samen of afzonderlijk), leerkracht en/of intern begeleider, hulpverlener, grootouders, sportinstructeur. Hoe meer betrokkenen het FP invullen des te meer gedifferentieerd het beeld wordt.

Wanneer zet je het FP in?

Het FP zet je in als je met kind vast loopt, handelingsverlegen bent. Maar ook als je de in- of uitstroom van een groep inzichtelijk wilt maken, of zicht krijgen op een hele groep. Dat kan zijn op klas, school niveau, op zorggroep of op instellingsniveau.

Wat is het Functioneringsprofiel en wat kan ik er mee?

Het Functioneringsprofiel (FP) is een online hulpmiddel dat u op een snelle, overzichtelijke wijze laat zien hoe het met uw kind of kinderen gaat. Hiervoor hoeft u alleen maar een aantal eenvoudige vragen over het functioneren, de vaardigheden en de leefomgeving van uw kind in te vullen. Doordat ook scholen en zorgverleners deze vragen beantwoorden, krijgt u een compleet beeld van de behoeften van uw kind en wat hij of zij nodig heeft om beter te functioneren.

Sturen in de zorg voor uw kind

Hoe gaat het NU met het kind?