Vinden ouders het invullen wel eens moeilijk?

Uiteraard hebben sommige ouders hulp nodig bij het invullen. Dit is vergelijkbaar met andere lijsten.

Kun je data ook anders verzamelen dan met het FP?

Er zijn meerdere mogelijkheden om informatie te verzamelen, maar het FP scheelt een hoop gesprekstijd en geeft als enige systeem een compleet beeld.

Hoe worden ouders er bij betrokken en wanneer schakel je het FP in?

Ouders krijgen dezelfde vragen als de leerkracht of zorgverlener. De leerkracht is meestal degen die in eerste instantie de ouders bij het FP trekt. Door de ingevulde lijsten naast elkaar te leggen wordt een compleet beeld gevormd van alle zorgen en kansen.

Hoe verhoudt het FP zich tot aanbod en vraaggerichte hulp?

Het FunctioneringsProfiel is een ‘needs based assessment’. Het helpt te kijken wat het kind nodig heeft om het functioneren verder te helpen.

Het FP bij uithuisplaatsingen

Eigenlijk wil niemand dat een kind uit huis geplaatst wordt. In een aantal gevallen is dat ook niet nodig. Het FP geeft een helder inzicht in de mogelijkheden om uithuisplaatsing te voorkomen of te beperken.

 • Veiligheid van het kind voorop
 • Preventie
 • Snel een breed inzicht
 • Communicatie tussen alle partijen (kind, ouders, school, zorg, justitie)
Het FP bij thuiszitters

Het FP helpt bij het vinden van aangrijpingspunten voor het herstellen van de balans tussen kind, ouders en school. Het kan ook ingezet worden om thuiszitten te voorkomen.

 • In kleine stapjes terug naar school
 • Inzicht in de werkelijke problematiek
 • Communicatiemiddel tussen betrokkenen
 • Handelingsvaardig maken van docenten
De toegevoegde waarde voor sociaal maatschappelijke teams

Met het FP wordt een goede vraaganalyse mogelijk. De jeugdteammedewerkers kunnen slagvaardig aan de gang. Er ontstaat een breed beeld van het functioneren van het kind dat eenvoudig kan worden afgestemd met ketenpartners en ouders.

 • Triage
 • Vroegindicatie
 • Ouderparticipatie
 • Effectmonitoring
FP ingevuld: hoe nu verder

Een ingevuld FP vraagt om een vaardige analyse. Dat kan in een training worden geleerd of ingekocht bij YOEP. Een krachtig rapport bevat dan: beschrijving, analyse en advisering.
Die adviezen zijn gericht op het volledige systeem, dus het kind met leerkracht, ouders en (zorg)omgeving.

Het FP voor de huisarts

Door vooraf een FP in te laten vullen, kan de huisarts meteen gericht doordringen tot de kern van het probleem. Alle vragen zijn immers al gesteld.

Vroegsignalering

Een vroegtijdige weergave van alle zorgen laat vaak een aankomend (gedrags)probleem zien, wat bij vroegtijdig ingrijpen minder snel zal ontwikkelen tot onacceptabel gedrag.

Stimuleren in de samenwerkingsketen

Omdat allen dezelfde taal spreken via het FP kan er snel inzicht worden gedeeld en tot handelen over gegaan. De zorgitems kunnen worden vertaald naar de verschillende betrokkenen, zodat ieder kan bijdragen aan de vooruitgang van de stagnerende ontwikkeling van het kind.

De kinderarts over het FP
 • Het maakt nóg helderder wat een kind nodig heeft
 • Door de gesprekken en het objectieve beeld dat je krijgt door het FP praat je ook gerichter met het kind
 • Hiermee kun je heel gestructureerd kijken wat er met een kind aan de hand is
 • Met dit instrument kun je eerder doorverwijzen naar een gespecialiseerde kinderarts waardoor je heel veel secundaire problemen kunt voorkomen