Vinden ouders het invullen wel eens moeilijk?

Uiteraard hebben sommige ouders hulp nodig bij het invullen. Dit is vergelijkbaar met andere lijsten.

Hoe worden ouders er bij betrokken en wanneer schakel je het FP in?

Ouders krijgen dezelfde vragen als de leerkracht of zorgverlener. De leerkracht is meestal degen die in eerste instantie de ouders bij het FP trekt. Door de ingevulde lijsten naast elkaar te leggen wordt een compleet beeld gevormd van alle zorgen en kansen.

Hoe reageren ouders op het inzetten van het FP?

Soms vinden ouders het moeilijk om alle zorgen zo naast elkaar te zetten, maar zij voelen zich ook erg serieus genomen. Het helpt enorm om inzicht te krijgen in de zorgen.

De toegevoegde waarde voor de ouder

Ouders vormen een belangrijke schakel tussen kind, school en zorg. Zij worden serieus genomen in de zorgen over hun kind.

  • Het FP bevordert de samenwerking rond het kind
  • Inzicht in de problematiek
De toegevoegde waarde voor het kind

Met het FP kijk je wat er op school of thuis al kan worden gedaan.

  • Het FP zorgt voor preventie en voorkomt onnodig vermedicaliseren 
  • Het gaat niet om een label, maar om waar de behoeften liggen van dit kind in deze situatie, zodat hij zich optimaal kan ontwikkelen
  • Het kind wordt in zijn kracht gezet
  • De samenwerking en kennis tussen ouders en leerkracht wordt verbeterd
FP ingevuld: hoe nu verder

Een ingevuld FP vraagt om een vaardige analyse. Dat kan in een training worden geleerd of ingekocht bij YOEP. Een krachtig rapport bevat dan: beschrijving, analyse en advisering.

Die adviezen zijn gericht op het volledige systeem, dus het kind met leerkracht, ouders en (zorg)omgeving.

Privacy is belangrijk

Je wilt als ouder niet dat de informatie over je kind op straat komt te liggen.

Moderne systemen houden privacy-gevoelige informatie gescheiden van de overige informatie. Op onze Nederlandse servers is de privacy zo goed mogelijk gewaarborgd, conform de eisen van het landelijke privacy convenant tussen onderwijs en ICT leveranciers.

Ervaring van een ouder en intern begeleider
  • “Je zet voor een kind de juiste handelingen in”
  • “Voor school werd de zorg thuis ineens helder en andersom”
  • “Je kunt nu echt bieden wat het kind nodig heeft”
  • “Je kiest de goede dingen”