Op weg naar Jeugdhulp op maat! - RTL4 reportage

Kan je een kind ondersteunen vóórdat het thuis en op school vast loopt?

Door onze 25 jarige ervaring in het verbinden van onderwijs en zorg hebben wij dit geleerd: hoe eerder je een kind kunt helpen, des te beter het is. Om de ondersteuningsbehoefte snel en volledig in kaart te brengen hebben we een slim instrument ontwikkeld voor ouders, docenten en zorgverleners. Om een FP in te vullen hoef je geen expert te zijn; je moet alleen het kind kennen. Het programma zorgt ervoor dat je niets vergeet. ChildPoint helpt u zonodig bij het ondersteunen en ontwikkelen van een juiste aanpak en zorg voor het kind.

Maatwerk

Zorg- en ondersteuningsbehoeften zijn sterk individueel bepaald. Door agile te werken met het FP kies je bij elke vraagstelling de juiste ketenpartner. Samenwerking tussen zorgbedrijven vraagt om een goede afstemming. Het FP maakt dit mogelijk.

  • Opschalen waar nodig, afschalen waar mogelijk
  • Methodische aanpak
  • Functionele verbinding in de jeugdzorg
Monitoring en control

Het FP, met onder andere de ingebouwde groepsanalyse mogelijkheid, maakt het eenvoudig mogelijk om een kind, maar ook groepen te monitoren en te volgen. Het meten van interventies wordt zo mogelijk en bij verzamelde data is het sturen op zorg binnen handbereik.