login-knop-2017-FP login-knop-2017-FP Maatwerk voor het kindBrug tussen school en oudersSnelle handelingsvaardigheid Wat kan ik met het FunctioneringsProfiel?
De directeur PO over het FP

Extra taken door het Passend Onderwijs maken het voor scholen niet makkelijker. Er komen meer opvoedingstaken voor school die om samenwerken met ouders vragen. Het FP maakt dat makkelijker. Ouders voelen zich serieus genomen en leerkrachten hebben beter zicht op de ondersteuningsvraag en onderwijsbehoeften.

Anne Niehe vertelt over de rol van het FP op haar basisschool.

  • Het FP geeft woorden aan gevoel
  • In gesprek met ouders zijn
  • Ouders en leerkrachten spreken dezelfde taal
  • Deskundigheidsbevordering voor leerkrachten
  • Helder maken wat een kind nodig heeft