login-knop-2017-FP login-knop-2017-FP Vroegsignalering en triageGerichte aanpak en effectmonitoringVerbinding onderwijs en zorg Wat kan ik met het FunctioneringsProfiel?
De kinderarts over het FP
  • Het maakt nóg helderder wat een kind nodig heeft
  • Door de gesprekken en het objectieve beeld dat je krijgt door het FP praat je ook gerichter met het kind
  • Hiermee kun je heel gestructureerd kijken wat er met een kind aan de hand is
  • Met dit instrument kun je eerder doorverwijzen naar een gespecialiseerde kinderarts waardoor je heel veel secundaire problemen kunt voorkomen