login-knop-2017-FP login-knop-2017-FP Vroegsignalering en triageGerichte aanpak en effectmonitoringVerbinding onderwijs en zorg Wat kan ik met het FunctioneringsProfiel?
Het FP bij uithuisplaatsingen

Eigenlijk wil niemand dat een kind uit huis geplaatst wordt. In een aantal gevallen is dat ook niet nodig. Het FP geeft een helder inzicht in de mogelijkheden om uithuisplaatsing te voorkomen of te beperken.

  • Veiligheid van het kind voorop
  • Preventie
  • Snel een breed inzicht
  • Communicatie tussen alle partijen (kind, ouders, school, zorg, justitie)