login-knop-2017-FP login-knop-2017-FP Vroegsignalering en triageGerichte aanpak en effectmonitoringVerbinding onderwijs en zorg Wat kan ik met het FunctioneringsProfiel?
FP ingevuld: hoe nu verder

Een ingevuld FP vraagt om een vaardige analyse. Dat kan in een training worden geleerd of ingekocht bij YOEP. Een krachtig rapport bevat dan: beschrijving, analyse en advisering.
Die adviezen zijn gericht op het volledige systeem, dus het kind met leerkracht, ouders en (zorg)omgeving.