FP_afbeelding_02_v2 login-knop-2017-FP login-knop-2017-FP Eenvoudig in te vullen door ouders, kind, school en zorg Volg het functioneren van een kind
Het nut van het FP

Het FP brengt inzicht in complexe situaties. Het analyseert de vraag naar ondersteuning en het helpt de ouder, leerkracht of zorgverlener deze hulpvraag correct te verwoorden. Het maakt het mogelijk om snel en accuraat beslissingen te nemen rondom ondersteuning. Dit geldt voor zowel individuele als een groep kinderen.

  • Handelingsvaardiger worden
  • Effect van je handelen beoordelen
  • Demedicaliseren
  • Ondersteuning vanuit behoeften
  • Doen wat nodig is, niet meer en niet minder
  • Groepsanalyse en groepsgerichte adviezen (op beleidsniveau)