login-knop-2017-FP login-knop-2017-FP Vroegsignalering en triageGerichte aanpak en effectmonitoringVerbinding onderwijs en zorg Wat kan ik met het FunctioneringsProfiel?
Stimuleren in de samenwerkingsketen

Omdat allen dezelfde taal spreken via het FP kan er snel inzicht worden gedeeld en tot handelen over gegaan. De zorgitems kunnen worden vertaald naar de verschillende betrokkenen, zodat ieder kan bijdragen aan de vooruitgang van de stagnerende ontwikkeling van het kind.